Op de rand van de afgrond bloeien de mooiste bloempjes

Wanneer een onderneming in financiële problemen komt, rijst de vraag of het nog mogelijk is de ondergang af te wenden. Kan er extra financiering worden aangetrokken? Welke risico’s dreigen voor de financier? Uit het arrest van de Hoge Raad d.d. 7 april 2017 over de procedure tussen de curator van de Thieme Groep en de financiers over een met de bank afgesloten overwaarde-arrangement, blijkt dat de grenzen zeer subtiel zijn. Het arrest van het Hof wordt door de Hoge Raad vernietigd, omdat de maatstaf die het Hof heeft aangelegd niet precies de juiste is.
Lees meer

Bestuurders, let op uw saeck!

In iedere samenleving speelt het verenigingsleven een belangrijke rol. Sportclubs en andere verenigingen dragen bij aan de sociale cohesie van de maatschappij en veel mensen zijn bereid in hun vrije tijd daaraan een bijdrage te leveren, al dan niet als bestuurder van een club. Bestuurders worden officieel benoemd en zijn, al dan niet gezamenlijk met andere bestuurders, bevoegd een vereniging of stichting rechtsgeldig te vertegenwoordigen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat bestuurders, zonder dat zij zich dat realiseren, over hun benoemingsduur heen zijn. Dat kan leiden tot grote problemen. Lees meer

De contractuele boete

Het is een hardnekkig misverstand dat contractuele boetebedingen, zoals bijvoorbeeld de standaard boetebepaling in het zogenaamde “voorlopige” koopcontract van de NVM, niet in rechte afdwingbaar zijn, of dat zij altijd gematigd worden door de rechter. “Zo’n vaart zal het niet lopen”, roept men dan. Een zogenaamde papieren tijger dus. Of niet soms?

De praktijk is beduidend anders! Lees meer