mr. M. de Vries

Advocaat Maarten de Vries - Vorstman Naarden - aansprakelijkheid, herstructurering, zekerheden

  • Volg mij op:  

Bezoekadres:
Gooimeer 5
1411DD Naarden

Correspondentie adres:
Postbus 408
1400AK Bussum

T: (+31) (0)35 695 46 17
F: (+31) (0)35 695 46 11

Mr. Maarten de Vries is sinds 1988 als advocaat werkzaam op het terrein van het ondernemingsrecht in brede zin. Specifieke aandachtsgebieden zijn daarbij herstructurering, aansprakelijkheid, incasso’s en financiële zekerheidsrecht.

Hij heeft daarnaast ruime ervaring als curator in faillissementen. Mr. De Vries is lid van de specialisatievereniging voor incasso- en procesadvocaten VIA en van de vereniging voor insolventierecht-advocaten Insolad.

Mr. De Vries adviseert als advocaat onder meer bedrijven die een onderneming uit faillissement willen overnemen, die een eigen werkmaatschappij moeten liquideren of die worden geconfronteerd met afnemers die failliet gaan. Ook adviseert hij holdingvennootschappen en DGA’s over aansprakelijkheidsrisico’s in geval van insolventie.

Door zijn expertise als curator en bewindvoerder is mr. De Vries bij uitstek bekend met alle aspecten van insolventies en de positie van crediteuren en bestuurders in een faillissement of surseance. Bij geschillen met een curator of wanneer een faillissement te verwachten is, kan mr. De Vries de cliënt adviseren in het voorkomen van aansprakelijkstelling of het zekerstellen van rechten en belangen tegenover de curator.

Naast Engels en Duits beheerst mr. De Vries ook de Russische taal in woord en geschrift. Zijn benadering van vraagstukken wordt gekenmerkt door pro-actief en out of the box denken.

Vanuit zijn ervaring als curator – waarbij een onderneming ook in korte tijd moet worden doorgelicht voor bijvoorbeeld een doorstart – voert mr. De Vries ook quick scans (APK voor ondernemers) uit bij bedrijven. Voor een vast bedrag wordt de onderneming doorgelicht en ontvangt u advies welke zaken aandacht behoeven. Het komt regelmatig voor dat mr. De Vries daarbij zaken aan het licht brengt, die bij calamiteiten grote (financiële) schade zouden opleveren. Voorkomen is beter dan genezen, en de quick scan is dan ook zeker de moeite waard.


Download V-cardm.devries@vorstman.nl