mr. N. Wilderink

Advocaat Nadja Wilderink - Vorstman Naarden - herstructurering, ondernemingsrecht, zekerheden

  • Volg mij op: 

Bezoekadres:
Gooimeer 5
1411DD Naarden

Correspondentie adres:
Postbus 408
1400AK Bussum

T: (+31) (0)35 695 46 18
F: (+31) (0)35 695 46 11

Mr. Nadja Wilderink behandelt uiteenlopende zaken op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht. Zij adviseert ondernemers over onder meer aansprakelijkheid, incasso’s en het maken van een doorstart.

Daarnaast wordt Nadja regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen. Als curator heeft zij specifieke kennis van bestuurdersaansprakelijkheid, financiële zekerheidsrechten zoals pandrecht en eigendomsvoorbehoud en heeft zij ruime ervaring in conflicten met financiers. Door deze ervaring is zij de aangewezen persoon om cliënten bij te staan in (dreigende) geschillen met curatoren of om te adviseren over een doorstart.

Voordat Nadja advocaat was werkte zij onder meer als bedrijfsjurist en als gerechtssecretaris bij de sector insolventie van de Rechtbank Amsterdam. Zij was tevens een aantal jaren zelfstandig ondernemer. Deze achtergrond maakt haar een geschikte gesprekspartner voor ondernemers die juridisch advies willen zonder dat de commerciële en economische belangen uit het oog worden verloren.

Nadja is lid van de specialisatievereniging voor insolventierecht-advocaten Insolad.


Download V-cardn.wilderink@vorstman.nl