Herziening Europese Insolventieverordening

Het Europese Parlement heeft op 20 mei 2015 de herziene versie van de Europese Insolventieverordening goedgekeurd. De nieuwe verordening zal na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking treden na 24 maanden. De derde herziening die in 2011 begon is daarmee afgerond.

De Europese insolventieverordening regelt de wederzijdse erkenning en afstemming van insolventieprocedures binnen de EU en is ingevoerd op 31 mei 2002.

De wijzigingen van de verordening sluiten aan op nieuwe initiatieven in de wetgeving van diverse Lidstaten gericht op behoud en herstructurering van ondernemingen in plaats van liquidatie.

Verbreding
De nieuwe verordening is van toepassing op een breder scala aan commerciële en persoonlijke insolventieprocedures. De herziening brengt 19 nieuwe nationale insolventieprocedures onder haar toepassing, zoals het Spaanse “scheme of arrangement”, de Italiaanse “reorganisatieplan procedure” en de Finse insolventieprocedure voor consumenten.

Tegengaan forumshopping
Indien een schuldenaar verhuist kort voor het indienen voor faillissement, zal de rechtbank zorgvuldig moeten kijken naar alle omstandigheden van het geval om na te gaan of de verhuizing echt is en geen misbruik.

Voor bedrijven geldt een vermoeden van forumshopping gedurende 3 maanden na een verhuizing naar een andere lidstaat. Voor consumenten geldt een periode van 6 maanden vanaf wijziging van hun domicilie naar de andere lidstaat.

Meer focus op rescue en recovery
Met de nieuwe regels kan een secundaire procedure in andere lidstaten worden voorkomen, terwijl de belangen van de lokale schuldeisers op hetzelfde moment worden gewaarborgd. Daardoor wordt het gemakkelijker om bedrijven in een grensoverschrijdende context te herstructureren.

Groepsinsolventie
Deregels voor de insolventie van groepsvennootschappen met vestigingen in meerdere lidstaten gaan versnippering van de insolventieprocedure voor concerns op Europees niveau tegen, waarmee de redding van de groep als geheel kansrijker zal zijn.

Gekoppelde insolventieregisters
Bedrijven, crediteuren en investeerders zullen gemakkelijk toegang hebben tot een nationaal faillissement register op de Europese e-Justice Portal. Dit systeem is als pilot al in 7 lidstaten van start gegaan(IP / 14/774).

Meer informatie over het wetgevingsproces is te vinden op de website van de Eerste Kamer en de definitieve tekst van de nieuwe Europese Insolventieverordening is te vinden op de nieuwe EIR op EUR-lex.

Maarten de Vries, 14 juni 2015

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *