Voorwaarden NOW 2.0 bekend!

NOW 2.0 gepubliceerd!

Graag wijs ik u op de NOW 2.0, die deze week bekend is geworden. Deze kunt u raadplegen door HIER te klikken en is aan te vragen vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NOW 1 zijn:

  • de omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van vier maanden i.p.v. over 3 maanden;
  • de referentie maand voor de loonsom is maart 2020 i.p.v. januari 2020;
  • de forfaitaire opslag voor werkgevers lasten bovenop de loonsom gaat van 30% naar 40%;
  • er komt een correctie bij een UWV-ontslagaanvraag. Deze is driemaal de loonsom van betreffende voorgedragen werknemers;
  • ontslagboete bij collectief ontslag van 5% over de totale subsidiesom na correctie;
  • generiek verbod op uitkering van dividenden, bonussen aan RvC, bestuur en directie;
  • er geldt een scholingsinspanning gedurende de periode dat van deze regeling gebruik wordt gemaakt, “zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie”.

Voor eventuele vragen ben ik graag bereikbaar.