NOW 3 bekend

De voorwaarden van de NOW 3 zijn al enige tijd bekend. De NOW 3 is aan te vragen per 16 november 2020. De belangrijkste wijzigingen tov NOW 2:

  • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten. *Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.
  • Werkgevers dienen er verder rekening mee te houden dat indien zij een aanvraag doen voor een ontslagvergunning op bedrijfseconomische gronden voor werknemer(s), zij een inspanningsverplichting hebben om deze werknemers van werk naar werk te begeleiden. Werkgevers dienen bij het aanvragen van de NOW 3 melding te maken van eventuele (gedane) aanvragen voor ontslag van werknemers bij het UWV. Doet een werkgever hiervan geen melding bij de NOW 3 aanvraag, dan riskeert zij een korting van 5% op de totale aangevraagde subsidie.

 

(!) Houd er tenslotte rekening mee dat het uiteindelijke subsidiebedrag aan het einde van het derde tijdvak wordt vastgesteld. Dat is dus pas vanaf de zomer van 2021. Lees hier voor de hele regeling.

 

Vragen? Vorstman Advocatuur helpt u graag verder.