Regeling compensatie transitievergoeding

Op 26 februari 2019 is de zogeheten ‘Regeling Compensatie Transitievergoeding’ gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling is een uitwerking van de wet, waarin de compensatieregeling is opgenomen.

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie verzoeken binnen 6 maanden na betaalde transitievergoedingen aan langdurig zieke werknemers. Ook transitievergoedingen die zijn betaald via vaststellingsovereenkomsten met als grond “langdurige arbeidsongeschiktheid” vallen hier onder.

De regeling werkt terug voor gevallen tot en met 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers gecompenseerd kunnen worden voor reeds betaalde transitievergoedingen op of na 1 juli 2015.

Let op! “oude gevallen” moeten wel uiterlijk 1 oktober 2020 zijn aangevraagd. Verzoeken dienen te worden ingediend bij het UWV. Meer over de termijnen en de verdere informatie die door de werkgever verstrekt moeten worden bij een dergelijke aanvraag zijn in de regeling nader uitgewerkt. De regeling is HIER te raadplegen.

Vorstman Advocaten adviseert en helpt u graag bij het aanvragen van een dergelijke compensatie.

maart 2019, Diederik Oolbekkink