Voorwaarden NOW 2.0 bekend!

Voorwaarden NOW 2.0 bekend!

Zojuist heeft het kabinet het nieuwe noodpakket bekendgemaakt. Zo ook de 2e “tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud”, hierna genoemd: “de NOW 2.0”. Klik hier voor meer informatie.

In het oog springen de volgende hoofdpunten voor de NOW 2.0:

 • De aanvraag voor de NOW 2.0 kan worden ingediend vanaf 6 juli 2020, de termijn voor de aanvraag van de huidige NOW wordt verlengd tot en met 5 juni 2020,
 • transparantie is wederom het uitgangspunt (het betreft immers publiek geld). Derhalve kunnen de naam van de aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie openbaar gemaakt worden, zonder dat daarvoor eerst een zienswijze gevraagd hoeft te worden,
 • Wederom geldt de voorwaarde dat minimaal 20% omzetverlies verwacht dient te worden,
 • Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor juni, juli en augustus, wederom in de vorm van een voorschot van 80%, met een correctie achteraf,
 • De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek als bij de 1e, maar de nieuwe regeling bevat ook enkele wijzigingen, zoals:
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee wordt vanuit de NOW 2.0 ook een (betere) bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten,
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als referentiemaand genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart,
 • Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW 2.0 mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en ook geen eigen aandelen inkopen,
 • De eerdere 150% toeslag boete in geval van ontslag verdwijnt bij de NOW 2.0. Het korten van de subsidie over de loonkosten van de betreffende voor ontslag voorgedragen werknemer blijft wel bestaan,
 • Bedrijven verklaren bij het doen van de NOW 2.0 -aanvraag als het gaat om meer dan 20 werknemers dat zij overleggen met vakbonden als zij tevens bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag,
 • Verder blijft de wettelijke bescherming bij ontslag natuurlijk gewoon van kracht en zal een werkgever dus een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV, met alle (afspiegeling en anciënniteit) regels die daarbij horen,
 • Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij de aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op, via d.oolbekkink@vorstman.nl of telefonisch op: 020- 2620481