Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) naar Eerste Kamer

Op 7 februari 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met een kleine meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. De mogelijkheid om een proeftijd van 5 maanden op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd heeft het daarbij niet gehaald. Alle overige onderdelen zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven.

Met de WAB wil het kabinet het aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen en zo de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Om dit te bereiken wordt de huidige wetgeving op een aantal onderdelen aangepast, zoals de ketenregeling (weer terug naar maximaal 3 contracten in 3 jaar) en een recht op de transitievergoeding vanaf datum in dienst en niet pas vanaf 2 jaar. Verder is een nieuwe “cumulatiegrond” beoogd, die het voor werkgevers makkelijker moet gaan maken om ontbinding via de rechter te realiseren.

Genoemde punten van de WAB zijn door ons al eerder besproken en meer in detail terug te lezen op onze website, door HIER te klikken. Uiteraard houdt Vorstman Advocaten u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen omtrent de invoering van de WAB.

maart 2019, Diederik Oolbekkink