Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Zoals bekend zijn in het Regeerakkoord van het huidige kabinet Rutte III meerdere maatregelen aangekondigd om het ontslagrecht wederom te gaan wijzigen. Een samenvatting kunt u teruglezen door hier te klikken. Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend “Wet Arbeidsmarkt in Balans”. De WWZ gaat daarmee al na korte tijd op de schop. De belangrijkste voorstellen: […]

De vastgoed-deal die kleefde

Wanneer twee partijen een overeenkomst sluiten, dan kunnen ze dit rechtstreeks doen, maar zij kunnen zich daarbij ook door iemand anders laten vertegenwoordigen. Daarvoor moet de partij die zich wil laten vertegenwoordigen aan iemand anders een volmacht geven voor het verrichten van die (rechts)handeling. De vertegenwoordiger (de gemachtigde) is dan bevoegd om – binnen de […]

Pensioenadder onder het overnamegras bij overgang van onderneming

Op 14 oktober 2016 (GOM Schoonhouden B.V./St. Bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaakbedrijf) heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat voor een overnemende partij bij overgang van onderneming wel zeer grote gevolgen kan hebben. Uit de praktijk blijkt dat dit arrest bij veel ondernemers nog niet bekend is. Overdracht van aandelen, activa-passiva of alleen passiva transactie? De meeste […]

Mr. Peter Broekman versterkt Vorstman Advocaten

Het werkveld van Vorstman Advocaten is per 1 januari 2017 verbreed door de komst van mr. Peter Broekman. Hij heeft ruime ervaring in de advies- en procespraktijk. Zwaartepunten liggen daarbij op het huurrecht, algemeen contractenrecht, incasso’s en arbeidsrecht. Wij zijn verheugd door zijn komst. Lees meer over mr. Peter Broekman >

Regeerakkoord 2017 wijzigingen arbeidsrecht

Het regeerakkoord 2017: de belangrijkste maatregelen voor de arbeidsmarkt. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van Lodewijk Asscher wordt aangepast of anders gezegd deels teruggedraaid. Een opsomming van de voornaamste maatregelen Introductie nieuwe ontbindingsgrond die rechters meer ruimte geeft voor ontbinding Rutte III introduceert een “cumulatiegrond”, waarbij ‘stapelen’ met ontslaggronden mogelijk wordt, zodat een rechter […]