Rechtstreekse telefoonnummers

Wij streven als kantoor naar een optimale bereikbaarheid. In dat kader zijn de advocaten en medewerkers van Vorstman Advocaten vanaf 1 mei 2017 bereikbaar via een rechtstreeks (vast) nummer. Wat zijn de rechtstreekse nummers? mr. Arnaud Kouwets 035 – 695 46 12 mr. Diederik Oolbekkink 035 – 695 46 13 Anita Smit 035 – 695 […]

Op de rand van de afgrond bloeien de mooiste bloempjes

Wanneer een onderneming in financiële problemen komt, rijst de vraag of het nog mogelijk is de ondergang af te wenden. Kan er extra financiering worden aangetrokken? Welke risico’s dreigen voor de financier? Uit het arrest van de Hoge Raad d.d. 7 april 2017 over de procedure tussen de curator van de Thieme Groep en de […]

Bestuurders, let op uw saeck!

In iedere samenleving speelt het verenigingsleven een belangrijke rol. Sportclubs en andere verenigingen dragen bij aan de sociale cohesie van de maatschappij en veel mensen zijn bereid in hun vrije tijd daaraan een bijdrage te leveren, al dan niet als bestuurder van een club. Bestuurders worden officieel benoemd en zijn, al dan niet gezamenlijk met […]

De contractuele boete

Het is een hardnekkig misverstand dat contractuele boetebedingen, zoals bijvoorbeeld de standaard boetebepaling in het zogenaamde “voorlopige” koopcontract van de NVM, niet in rechte afdwingbaar zijn, of dat zij altijd gematigd worden door de rechter. “Zo’n vaart zal het niet lopen”, roept men dan. Een zogenaamde papieren tijger dus. Of niet soms? De praktijk is […]

Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens – Meldplicht datalekken

Per 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) uitgebreid met een meldplicht voor datalekken. Alle organisaties of bedrijven, die persoonsgegevens bijhouden, zijn verplicht om aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen bekend als College Bescherming Persoonsgegevens) te melden, als er persoonsgegevens per abuis “op straat” komen te liggen. Wanneer dit niet gemeld wordt, dan kan […]