De positie van de vrijgevestigde specialist bij faillissement van het ziekenhuis

Inmiddels is het geen unicum meer dat een ziekenhuis failliet gaat. Begin 2013 liet minister Edith Schippers van VWS in het NRC weten dat de overheid niet langer koste wat kost faillissementen van ziekenhuizen zou afwenden. In 2009 steunde de overheid dat nog wel in het geval van de IJsselmeerziekenhuizen. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis […]

Wet civielrechtelijk bestuursverbod en herziening faillissementsfraude Wetboek van strafrecht

In het kader van de wetgevingsoperatie Herijking faillissementsrecht heeft de Tweede Kamer op 23 juni 2015 de wetsvoorstellen Civielrechtelijk bestuursverbod (34011) en herziening faillissementsfraude (33994) unaniem aangenomen. De voorstellen liggen nu bij de Eerste Kamer. Centraal in deze twee wetsvoorstellen staat de bedoeling van de wetgever om de positie van de curator bij het tegengaan […]

Herziening Europese Insolventieverordening

Het Europese Parlement heeft op 20 mei 2015 de herziene versie van de Europese Insolventieverordening goedgekeurd. De nieuwe verordening zal na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking treden na 24 maanden. De derde herziening die in 2011 begon is daarmee afgerond. De Europese insolventieverordening regelt de wederzijdse erkenning en afstemming […]

Wet werk & zekerheid – de maatregelen nog een keer op een rij

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, die per 1 januari 2015 reeds van kracht zijn en die per 1 juli 2015 zullen ingaan. WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2015 PROEFTIJD: het is niet toegestaan proeftijd overeen te komen in contracten korter dan 6 maanden. Dit geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die zijn overeengekomen op of […]

Work and job security act – The measures outlined

The Work and Job Security Act will be introduced in phases as of 1 January 2015 and 1 July 2015. The most important changes are summarized below. CHANGES EFFECTIVE 1 JANUARY 2015 TRIAL PERIOD:trial periods may not be agreed in contracts shorter than 6 months. This applies to all employment contracts concluded on or after […]