Update Wet Werk en Zekerheid

10 juni 2014 zal er in de Eerste Kamer worden gestemd over de Wet Werk en Zekerheid. Zoals het er nu naar uitziet zal deze worden aangenomen. Wel zullen de te wijzigen flexregels aangaande concurrentiebedingen, proeftijd en de verplichte aanzeggingen bij tijdelijke contracten bij nader inzien toch niet per 1 juli 2014 ingaan maar per […]

Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2014 deels van kracht!

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) komt eraan. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. Naar verwachting zal de formalisering niet lang meer op zich laten wachten. De belangrijkste wijzigingen, zoals die van het ontslagrecht, zullen per 1 juli 2015 ingaan. Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, wordt verwezen naar de publicatie ‘Wetsvoorstel Werk […]

Nieuw ontslagrecht, de maatregelen nog een keer op een rij

Zoals bekend hebben de sociale partners april jl. het sociaal akkoord gesloten met het kabinet voor een nieuw en “soepeler” ontslagrecht per 2016. Met het herfstakkoord wordt dat nu mogelijk een half jaar eerder. Ter opfrissing hierbij een samenvatting van de belangrijkste voorgenomen wijzigingen: Het ontslagrecht * Afhankelijk van de ontslagreden komt er één ontslagroute […]