Aansprakelijkheid

“Pech moet weg”

In de huidige maatschappij is de ‘claimcultuur’ toegenomen. Er moet een aansprakelijke partij gevonden worden voor ieder ondervonden nadeel, zo lijkt het. Het aansprakelijkheidsrecht heeft dan ook een grote vlucht genomen.

Voorkomen is beter dan genezen

Voor het voorkomen, afwenden en beheersen van aansprakelijkheidsrisico’s is tijdig en deskundig juridisch advies van groot belang. De kosten van preventieve maatregelen door het hanteren van algemene voorwaarden en goed opgestelde contracten vormen een fractie van de schade die kan optreden als deze preventie achterwege wordt gelaten. En als de aansprakelijkstelling er is, moet het verweer goed gevoerd worden om erger te voorkomen. Omgekeerd is een goed advies van belang voor het beoordelen en realiseren van een schadeclaim die u geldend wilt maken tegen derden.

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidskwesties spelen in vrijwel alle rechtsgebieden. Vorstman Advocatuur kan u als ondernemer hierbij assisteren.