Arbeidsrecht

Omvangrijk

Ontslag, reorganisatie, ziekte en re-integratie, payrolling, concurrentie- en relatiebedingen, Het Nieuwe Werken, een ieder komt van tijd tot tijd wel eens in aanraking met het arbeidsrecht. Vorstman Advocatuur beschikt over een ruime specialistische ervaring in zowel het voeren van onderhandelingen als in het procederen binnen dit rechtsgebied.

Onderwerpen

Te denken valt daarbij aan de volgende onderwerpen:
Individuele ontslagprocedures via de kantonrechter of het UWV WERKbedrijf (zowel aan werkgevers als aan werknemers zijde) en uiteraard alle ins en outs met betrekking tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

»Ontslag op staande voet en
»Arbeidsvoorwaardengeschillen
»Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
»Schorsing en non-actief stelling
»Gelijke behandeling
»Sociaal Zekerheidsrecht (oa. WW, wet WIA, Ziektewet)
»Loonvorderingen
»Arbeidscontracten, personeelshandboeken en ziekteverzuimprotocollen
»ZZP contracten en overeenkomsten van opdracht
»Payrolling
»Statutaire directeuren
»Beëindiging met wederzijds goedvinden en begeleiden beëindigingsregelingen
»Collectief ontslag
»Begeleiding van reorganisaties en sociaal plannen
»Overgang van onderneming
»Medezeggenschap en Ondernemingsraadvraagstukken
»Non-concurrentie en relatiebedingen
»CAO recht
»Ziekte en re-integratie / Poortwachter vraagstukken
»Arbeidsomstandigheden & Arbo wetgeving
»Ambtenarenrecht