Contracten

Overeenkomsten

In Nederland geldt de zogenaamde “contractsvrijheid”: men mag in beginsel afspreken (overeenkomen) wat men wil. Voor de geldigheid van een overeenkomst is het zelfs niet vereist dat deze op schrift is gesteld. Uit oogpunt van bewijs is dit echter wel zo verstandig, want er kan al snel verschil van inzicht ontstaan over wat nu wel of niet is afgesproken. “Wie schrijft die blijft” is een gezegde dat zijn waarheid iedere dag weer bewijst.

Het verschil tussen winst of verlies

Juist bij het aangaan en opstellen van contracten is met advisering door Vorstman Advocatuur grote winst te behalen. Die winst wordt pas duidelijk als het tij keert en de contracten uit de kast moeten worden gehaald. Met lijvige contracten kunt u zich niet behoeden voor geschillen, maar een deugdelijk contract kan wel discussie voorkomen en de uitkomst van geschillen sterk beïnvloeden.

Begeleiding bij contractsonderhandelingen

Vorstman Advocatuur is gespecialiseerd in het scherp formuleren van contracten en kan u begeleiden bij de contractsonderhandelingen. Ook stellen wij algemene voorwaarden op, waardoor een degelijke basis wordt gelegd voor behoud van uw rechtspositie in tijden van tegenslag of geschil. Wij laten het overbodige weg en formuleren de essentie messcherp.