Herstructurering

Reorganisatie en sanering

In de rechtspraktijk houdt herstructurering in: de reorganisatie en sanering van ondernemingen en hun juridische structuur. Herstructurering van ondernemingen kan noodzakelijk zijn door interne ontwikkelingen of door ontwikkelingen in de markt waar de onderneming of haar organisatievorm op moet worden aangepast. Dat hoeft niet per se een inkrimping of reorganisatie in negatieve zin te zijn, hoewel sanering van schulden of inkrimping van het personeelsbestand ook tot het praktijkgebied van de herstructurering behoort.

Expertise

Vorstman Advocaten heeft ruime ervaring en deskundigheid op het veelzijdige en complexe gebied van herstructurering. Wij begeleiden en adviseren onze cliënten onder meer bij het doorvoeren van financiële en/of juridische reorganisaties, waar nodig in samenspraak met de accountant en/of fiscaal adviseur van de cliënt. Indien nodig wordt de oprichting van nieuwe entiteiten in samenspraak met een notaris verzorgd.

Insolventiepraktijk

Mr. De Vries en mr. Wilderink houden zich daarnaast bezig met de insolventiepraktijk, waarbij zij als door de rechtbank aangestelde bewindvoerder resp. curator de afwikkeling van surseances en faillissementen behandelen. Dat maakt hen bij uitstek deskundig in kwesties, waarbij een faillissement of curator een rol speelt, omdat zij weten hoe een curator of bewindvoerder handelt en welke juridische consequenties aan een surseance of faillissement zijn verbonden.

Reorganisatie personeelsbestand

Daarnaast adviseren en procederen de arbeidsrechtelijke specialisten van Vorstman Advocaten geregeld bij reorganisaties van het personeelsbestand.