Huurrecht

Huur van woonruimte of bedrijfsruimte

Wie woonruimte of bedrijfsruimte wil huren of verhuren, wordt geconfronteerd met een veelvoud aan wettelijke regels die voor leken zeer onoverzichtelijk en vaak ook ondoorgrondelijk zijn. In veel gevallen zetten deze wettelijke regels onderling gemaakte afspraken zelfs regelrecht opzij. Als gevolg daarvan kan men geconfronteerd worden met volstrekt ongewenste en onvoorziene juridische gevolgen.

Waar moet u aan denken?

Wat kunt u bijvoorbeeld doen wanneer u als huurder wordt geconfronteerd met een weigering van uw verhuurder om achterstallig onderhoud te plegen of zelfs ernstige gebreken te herstellen? Of wat zijn uw mogelijkheden wanneer een huurder van een woning zich na afloop van een huurcontract plotseling beroept op huurbescherming? En hoe te handelen bij een onderneming die na afloop van een huurcontract de gehuurde bedrijfsruimte niet wenst te verlaten? Het zijn allemaal problemen die u kunnen overkomen wanneer u niet voldoende op de hoogte bent van de bijzonderheden die het huurrecht met zich meebrengt. Daar komt nog bij dat de financiële gevolgen van eventuele juridische missers vaak niet te overzien zijn.

Onze specialisten

Vorstman Advocaten is gespecialiseerd in huurrecht. Onder meer door lidmaatschap van de Vereniging van Huurrecht Advocaten wordt de kennis van dit rechtsgebied up to date gehouden. Niet alleen om u snel en doeltreffend te kunnen adviseren wanneer u tot huur of verhuur van een woning of bedrijfsruimte wenst over te gaan, maar ook om geschillen of dreigende geschillen met betrekking tot lopende huurovereenkomsten vakkundig het hoofd te kunnen bieden.

Wilt u meer hierover weten? Neem contact op voor een volledig vrijblijvend adviesgesprek.