Incasso

De incassopraktijk

Ondernemers willen graag dat hun rekeningen tijdig en volledig worden voldaan. Toch zien wij te vaak dat het toezicht houden op betaling van de facturen bij veel ondernemingen als een ondergeschoven kindje wordt behandeld. In veel gevallen is dat ook wel verklaarbaar, omdat velen niet goed weten welke maatregelen zouden kunnen (en moeten) worden getroffen. Ieder zijn vak! Dat geldt met name voor de incassopraktijk. Het ervoor zorgen dat een schuldenaar aan zijn verplichtingen voldoet, gaat in veel gevallen niet vanzelf. Tijdige en volledige betaling moeten vaak worden afgedwongen.

Hoe?

Voor het zo goed mogelijk kunnen incasseren van één of meer vorderingen is niet alleen kennis, maar ook snel en adequaat handelen van essentieel belang. Is aan alle formele vereisten voldaan? Is er een deugdelijke ingebrekestelling gestuurd? Vaak moet er meer gebeuren, zoals:

»het leggen van beslag
»het aanspannen van een kort geding of
»het aanvragen van het faillissement van de debiteur

Vorstman Advocaten kan u hierin bijstaan.

Waarom Vorstman Advocaten?

Brood koop je bij de bakker, het liefst bij een goede bakker. De advocaten bij Vorstman Advocaten kunnen snel en doeltreffend de middelen inzetten die nodig zijn om uw belangen te beschermen. Wij zijn specialisten in het treffen van rechtsmaatregelen en het voeren van procedures als dat nodig mocht zijn. Uw zaak is bij Vorstman Advocaten in goede handen.