Intellectueel Eigendom

Wat is het?

Het intellectueel eigendomsrecht (of I.E. recht) regelt de aanspraken op- en bescherming van onder meer een (concreet) idee, een uitvinding, een tekst of verhaal, een ontwerp (bijvoorbeeld voor meubels of andere gebruiksvoorwerpen), een (computer, en/of televisie)programma, een muziekwerk, een naam, logo, merk of uitvinding, maar ook film en (audio)visuele producties of andere kunstwerken. Tevens kunnen knowhow en goodwill hieronder vallen.

Het I.E. recht heeft vaak betrekking op:

»Merkenrecht
»Auteursrecht
»Naburig recht
»Handelsnaamrecht
»Modellenrecht
»Domeinnaamrecht
»Octrooirecht
»Databankrecht
»Reclamerecht
»Portretrecht
»Onrechtmatige perspublicaties

Waarom?

Het is belangrijk dat het ongerechtvaardigd profiteren en/of exploiteren van andermans werk c.q. prestatie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het I.E. recht kent vele toepassingen en kan een belangrijk onderdeel van het vermogen en/of (bedrijfs)kapitaal beschermen.

Registratie of een andere vorm van tijdige vastlegging is vaak essentieel. Ook in het geval van een inbreuk of een claim moet niet worden afgewacht, maar is snel en adequaat handelen noodzakelijk. Bij Vorstman Advocatuur is ruime (proces)ervaring en deskundigheid aanwezig om hierin te voorzien.

Voor wie?

Zowel ondernemingen als (culturele) organisaties die zich bezig houden met het (laten) exploiteren van creatieve voortbrengselen, zoals fabrikanten, producenten, uitgeverijen, platenmaatschappijen, distributeurs en multi-mediabedrijven maar ook individuele ontwikkelaars, musici, artiesten, auteurs waaronder tekstschrijvers en journalisten, managers, componisten en andere makers hebben baat bij een goede juridische ondersteuning van hun rechten.

Alle betrokkenen op dit gebied hebben belang bij het opstellen dan wel beoordelen van- en/of onderhandelen over contracten, zoals distributie-, overdracht-, uitgave-en/ of licentieovereenkomsten. Daarnaast is (het toezicht op) een juiste belangenbehartiging door bijvoorbeeld Buma, Stemra en Sena een niet te onderschatten onderdeel.

Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen!