Ondernemingsrecht

Voor ondernemers

Vorstman Advocatuur is er voor ondernemers en ondernemingen. De kern van het ondernemingsrecht wordt gevormd door de regels voor rechtspersonen (zoals een N.V. of B.V.) en hun organen (zoals bestuur, raad van commissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders) alsook personenvennootschappen (zoals een maatschap of vennootschap onder firma).

Praktijk

In de praktijk passeren diverse ondernemingsrechtelijke vraagstukken regelmatig de revue. Wanneer is een bestuurder aansprakelijk? Hoe worden besluiten van het bestuur of van de algemene vergadering van aandeelhouders op een juiste wijze genomen? Hoe moet worden omgegaan met een onwelwillende of onwelgevallige bestuurder of aandeelhouder? Dit is slechts een greep van de vraagstukken waar Vorstman Advocatuur in de dagelijkse praktijk een oplossing voor bieden.

Werkzaamheden

Vorstman Advocatuur assisteert haar cliënten onder meer bij het opstellen of beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten, het oprichten van een rechtspersoon of personenvennootschap en met het oplossen van geschillen. Daarnaast beschikt Vorstman Advocatuur over een uitstekend netwerk van andere dienstverleners die cliënten op gerelateerde gebieden kunnen bijstaan, zoals belastingadviseurs, accountants en notarissen.