Procederen

Keuze

Procederen kan kostbaar zijn en het resultaat (een uitspraak van de rechter) kan soms lang op zich laten wachten. De afweging om te procederen is met Vorstman Advocatuur daarom een zorgvuldige keuze. Soms is er echter geen keuze, bijvoorbeeld omdat u door een ander in een juridische procedure wordt betrokken of omdat een ander weigert om vrijwillig uitvoering te geven aan de regels.

Strategie

Zowel voorafgaand als tijdens een juridische procedure is een goede strategie onontbeerlijk. Het innemen en formuleren van stellingen, het veiligstellen van verhaalsmogelijkheden en het taxeren van de bewijspositie is slechts een greep uit de werkzaamheden die onderdeel uitmaken van een goede strategie.

Specialisten

Omdat procedures zich voordoen op allerlei terreinen, is Vorstman Advocatuur bedreven in het procederen. Vorstman Advocatuur heeft ruime ervaring met het oplossen van geschillen en fungeert voor ondernemers en ondernemingen dan ook als strategische partner in procedures.